Політика соціальної безпеки та захисту

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies in Politics and Mass Communication"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.04

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Політика соціальної безпеки та захисту» входить до блоку вибіркових дисциплін «Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях». Вона передбачає вивчення наукових і організаційних засад, понятійно-категоріального апарату, генезису, законів, принципів та функцій соціальної безпеки та захисту. У перебігу вивчення даної дисципліни передбачається набуття студентами вмінь і навичок роботи з сучасною науковою літературою, критичного осмислення першоджерел, оцінювання пізнавальних спроможностей соціологічних концепцій соціальної безпеки та захисту, а також здатностей володіння сучасними засобами дослідження суб’єктів організаційної діяльності в умовах суспільних трансформацій.

Language of instruction

Ukrainian