Порівняльна політична соціологія

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Politics"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ07.02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Language of instruction

Ukrainian