Порівняльна соціологія Європи

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Urbanization and Globalization"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ4.6

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна відноситься до вибіркового блоку «Соціологія урбанізації та глобалізації». Знання особливостей та основних засад порівняльної соціології є ключовим для опанування професії соціолога. Соціальні особливості європейських суспільств, особливості нерівностей у порівняльному контексті, конфлікти чи консолідація на .основі цінностей, ідентичностей, та їх специфіка, в європейському соціальному просторі дають студентству можливість опанування фокусом соціального контексту європейських суспільств на основі результатів соціологічних досліджень. Вивчаючи дисципліну, студенти ознайомляться з пізнавальними можливостями і обмеженнями різних видів порівняльного методу в соціології, будуть навчатись застосовувати порівняльний метод у вивченні європейських суспільств, оволодіють теоретичним знанням про класифікацію і регіоналізацію європейських країн, аналітичні виміри їх подібності та відмінності. Робота над дисципліною сприятиме розвитку вмінь збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням методу порівняльного аналізу. Вміння порівняльного аналізу соціологічних та статистичних даних щодо сучасних соціальних процесів в Європі забезпечуватиметься практичними аналітичними завданнями, завданнями на критичне мислення, індивідуальною та груповою роботою.

Language of instruction

Ukrainian