Порівняльна соціологія Європи

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

5

Додаткові матеріали

[en:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВД4.4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2023

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Знання особливостей та основних засад порівняльної соціології є ключовим для опанування професії соціолога. Соціальні особливості європейських суспільств, особливості нерівностей у порівняльному контексті, конфлікти чи консолідація на основі цінностей, ідентичностей, та їх специфіка в європейському соціальному просторі дають студентству можливість опанування фокусом соціального контексту європейських суспільств на основі результатів соціологічних досліджень. Вивчаючи дисципліну, студенти ознайомляться з пізнавальними можливостями і обмеженнями різних видів порівняльного методу в соціології, будуть навчатись застосовувати порівняльний метод у вивченні європейських суспільств, оволодіють теоретичним знанням про класифікацію і регіоналізацію європейських країн, аналітичні виміри їх подібності та відмінності. Робота над дисципліною сприятиме розвитку вмінь збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію з використанням методу порівняльного аналізу. Вміння порівняльного аналізу соціологічних та статистичних даних щодо сучасних соціальних процесів в Європі забезпечуватиметься практичними завданнями, запитаннями для розвитку критичного мислення, індивідуальною та груповою практичною роботою.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія