Порівняльні та панельні соціологічні дослідження

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ1.4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Порівняльні та панельні соціологічні дослідження» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Соціологія” (вибірковий блок «Прикладні соціологічні дослідження»), В ході цього курсу буде розглянуто специфіку організації та аналізу порівняльних та панельних досліджень. Панельними дослідженнями називають дослідження, в яких через задані часові інтервали збирається інформація про одні і ті ж одиниці спостереження. Мета таких досліджень - дослідження змін, встановлення причинно-наслідкових зв’язків та розробка прогнозів. В останній час у світі значно підвищився інтерес до панельних досліджень як з боку державних установ, так і з боку наукових та бізнес-спільнот. В ході курсу студентів буде ознайомлено із специфікою панельних та порівняльних досліджень, з їх перевагами та недоліками, з різними типами панельних досліджень, особливостями проведення панельних досліджень та. аналізу даних панельних досліджень. Також студенти ознайомляться з найвідомішими світовими панельними та порівняльними дослідженнями.

Language of instruction

Ukrainian