Порівняльні та панельні соціологічні дослідження

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ01.10

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Порівняльні та панельні соціологічні дослідження» є дисципліною вільного вибору студентів у. фаховій підготовці за освітньою програмою «Соціологія» (вибірковий блок «Прикладні соціологічні дослідження»), В ході цього курсу буде розглянуто специфіку організації та аналізу порівняльних та панельних досліджень. Панельними дослідженнями називають дослідження, в яких через задані часові інтервали збирається інформація про одні і ті ж одиниці спостереження. Мета таких досліджень - дослідження змін, встановлення причинно-наслідкових зв’язків .та розробка прогнозів. В. останній час у світі значно підвищився інтерес до панельних досліджень як з боку державних установ, так і з боку наукових та бізнес-спільнот. В ході вивчення дисципліни студентів буде ознайомлено із специфікою панельних та порівняльних досліджень, з їх перевагами та недоліками, з різними типами панельних досліджень, особливостями проведення панельних досліджень та аналізу даних панельних досліджень. Також студенти ознайомляться з найвідомішими світовими панельними та порівняльними дослідженнями.

Language of instruction

Ukrainian