Постмодерн в урбанізмі

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2021

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

EC3.06

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Постмодерн в урбанізмі» носить теоретико-практичний характер, сприяє формуванню в професійній практиці соціологів вмінь і навичок працювати з сучасною науковою літературою, критично опрацьовувати першоджерела, розвиток аналітичних навичок, здобуття знань про можливості та обмеження методології постмодерну.

Language of instruction

Ukrainian