Постмодерні теорії нової мобільності

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"

Семестр

8

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріалиcode

ВБ4.10

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна входить до вибіркового блоку «Соціологія урбанізації та глобалізації»; носить проблемний характер, сприяє формуванню в професійній свідомості майбутніх соціологів уявлень щодо проблематичності концепту «переміщення» в сучасній соціологічній теорії та практиці. Передбачається поглиблення набуття вмінь працювати з сучасною науковою літературою, критичного опрацьовування першоджерел, розвиток навичок аналізу, порівняння та оцінки методологічної спроможності концепцій постмодерну у вивченні явища та процесів мобільності в контексті процесів глобалізації та урбанізації.

Language of instruction

Ukrainian