Постмодерні теорії нової мобільності

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Urbanization and Globalization"

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ4.10

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна входить до вибіркового блоку «Соціологія урбанізації та глобалізації»; носить проблемний характер, сприяє формуванню в професійній свідомості майбутніх соціологів уявлень щодо проблематичності концепту «переміщення» в сучасній соціологічній теорії та практиці. Передбачається поглиблення набуття вмінь працювати з сучасною науковою літературою, критичного опрацьовування першоджерел, розвиток навичок аналізу, порівняння та оцінки методологічної спроможності концепцій постмодерну у вивченні явища та процесів мобільності в контексті процесів глобалізації та урбанізації.

Language of instruction

Ukrainian