Практика з соціальних досліджень

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК18

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

6.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Практика з соціальних досліджень студентів факультету соціології - це складова частина підготовки випускників факультету до дослідницько-аналітичної діяльності. Програма практики - основний навчально-методичний документ для студентства та керівників практики кафедр факультету соціології. Програма розроблена відповідно до «Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка», затвердженого розпорядженням ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка № 16 від «23» березня 2007 р. та Положення про практику з соціальних досліджень факультету соціології. Тривалість і термін проведення практики визначаються навчальним планом підготовки магістрів спеціальності «соціологія».

Language of instruction

Ukrainian