Практикум роботи з персоналом

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК6.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2023

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Практикум роботи з персоналом» входить до циклу професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія», освітньою програмою «Соціальне забезпечення управлінських процесів», є дисципліною вільного вибору студентів з переліку 4. Вона передбачає вивчення принципів і особливостей реалізації соціальних технологій роботи з персоналом в практичній діяльності. Отримані знання та навички сприятимуть підвищенню професійної компетентності майбутніх соціологів у процесі вивчення різних аспектів соціально-економічного життя суспільства. Програма дисципліни складається з двох змістовних частин: частина 1 «Система технологій роботи з персоналом»; частина 2 «Організація роботи з персоналом».

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія