Практикум з діагностики та моніторингу соціальних проблем

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ5.10

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна пропонується в межах вибіркового блоку «Соціальна аналітика» і розвиває навички аналізу соціальних проблем. Практичною підсумковою роботою з дисципліни є підготовка порівняльного аналізу соціальних проблем, які представлені у повсякденних уявленнях, в масмедійних продуктах та за результатами соціологічного дослідження. Критичний аналіз підвалин упереджень, стереотипів, розповсюдженого «загальновідомого» та обґрунтованого знання щодо соціальних проблем дає можливість критичного осмислення представлення результатів соціологічних досліджень соціологічними компаніями та ЗМІ. Творчі завдання, індивідуальна та групова робота формує навички навчання в парадигмі студентоцентрованої освіти, навчання на основі дослідження та підготовки аналітичної записки як підсумкової роботи з аналізу одної з соціальних проблем.

Language of instruction

Ukrainian