Практикум з діагностики та моніторингу соціальних проблем

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2020

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

8 [uk:field:field_semester:#allowed_values:8]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ВБ5.10

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

бакалавр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:бакалавр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціологія [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2020

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

4.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Дисципліна пропонується в межах вибіркового блоку «Соціальна аналітика» і розвиває навички аналізу соціальних проблем. Практичною підсумковою роботою з дисципліни є підготовка порівняльного аналізу соціальних проблем, які представлені у повсякденних уявленнях, в масмедійних продуктах та за результатами соціологічного дослідження. Критичний аналіз підвалин упереджень, стереотипів, розповсюдженого «загальновідомого» та обґрунтованого знання щодо соціальних проблем дає можливість критичного осмислення представлення результатів соціологічних досліджень соціологічними компаніями та ЗМІ. Творчі завдання, індивідуальна та групова робота формує навички навчання в парадигмі студентоцентрованої освіти, навчання на основі дослідження та підготовки аналітичної записки як підсумкової роботи з аналізу одної з соціальних проблем.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian