Практикум з діагностики та моніторингу соціальних проблем

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

5
6

Додаткові матеріали

code

ВД5.4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2023

ECTS credits

8.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента (перелік 5) і розвиває навички аналізу соціальних проблем. Практичною підсумковою роботою з дисципліни є підготовка порівняльного аналізу соціальних проблем, які представлені у повсякденних уявленнях, в масмедійних продуктах та за результатами соціологічного дослідження. Критичний аналіз підвалин упереджень, стереотипів, розповсюдженого «загальновідомого» та обґрунтованого знання щодо соціальних проблем дає можливість критичного осмислення представлення результатів соціологічних досліджень соціологічними компаніями та ЗМІ. Творчі завдання, індивідуальна та групова робота формує навички навчання в парадигмі студентоцентрованої освіти, навчання на основі дослідження та підготовки аналітичної записки як підсумкової роботи з аналізу одної з соціальних проблем.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія