Практикум з методів збору соціологічних даних

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК29

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Практикум з методів збору соціологічних даних» є базовою у фаховій підготовці соціологів. В рамках дисципліни основна увага приділяється засвоєнню теоретичної бази та виробленню практичних навичок розробки та використання соціологічних методів збору інформації.

Language of instruction

Ukrainian