Правові аспекти політики гендерної рівності

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

EC7.3

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна спрямована на поглиблення знань щодо юридичної складової принципу заборони дискримінації за ознакою статі; вивчення правових засад забезпечення рівності за ознакою статі; опанування теоретичними й практичними знаннями щодо нормативних і організаційно-правових механізмів запобігання та боротьби з тендерно зумовленим насильством; розкриття правових аспектів концепцій тендеру, тендерної ідентичності та репродуктивних прав людини.

Language of instruction

Ukrainian