Презентація результатів соціологічних досліджень

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

[en:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ОК38

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна належить до обов’язкових в межах освітньої програми «Соціологічне забезпечення управлінських процесів» на здобуття освітнього ступеню: бакалавр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Сучасна соціологія давно вийшла за межі аудиторії та кабінету. Тому фахівцю-соціологу потрібно вміти ефективно подати результати соціологічного дослідження. Курс спрямований на ознайомлення студентства з основними правилами та техніками конструювання презентацій, навчання щодо наповнення дизайну презентацій, роботу з контентом та оволодіння вміннями використовувати практично техніки подання й комунікації під час презентації результатів соціологічного дослідження.

Language of instruction

Ukrainian