Презентація результатів соціологічних досліджень

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК38

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна належить до обов’язкових в межах освітньої програми «Соціологічне забезпечення управлінських процесів» на здобуття освітнього ступеню: бакалавр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Сучасна соціологія давно вийшла за межі аудиторії та кабінету. Тому фахівцю-соціологу потрібно вміти ефективно подати результати соціологічного дослідження. Курс спрямований на ознайомлення студентства з основними правилами та техніками конструювання презентацій, навчання щодо наповнення дизайну презентацій, роботу з контентом та оволодіння вміннями використовувати практично техніки подання й комунікації під час презентації результатів соціологічного дослідження.

Language of instruction

Ukrainian