Проблеми сучасної сім'ї: український та світовий контекст

Освітня програма

MPASR

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали[uk:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВБ1.5

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Прикладна соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна BK. 1.5 «Проблеми сучасної сім'ї: український та світовий контекст» с складовою освітньої програми «Прикладна соціологія» та відноситься до дисциплін вибіркового блоку «Урбаністичні студії». Предметом дисципліни є соціальні проблеми сім'ї в сучасному суспільстві в українському та світовому контексті, теоретично-методичні засади їх дослідження.

Language of instruction

Ukrainian