Проектна та грантова діяльність

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК14

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна має практичну спрямованість, зорієнтована на ознайомлення студентів з можливостями грантової підтримки проектів, вимогами до організації проектних заявок та конкурсного відбору проектів, критеріїв успішної реалізації проектів за грантовою підтимкою та розвиток навичок з підготовки успішної проектної заявки для отримання ранту на конкурсних засадах. Особлива увага буде приділена умовам та перспективам грантової підтримки проектів Національним фондом досліджень України, програмами Європейської Дослідницької Ради та Агенції Європейських інновацій, НАТО, Міжнародним Вишеградським фондом та Міжнародним фондом «Відродження», тощо. Опанування дисципліною передбачає семестрову індивідуальну і командну практичну роботу з розробки проектної пропозиції, перехресного експертного оцінювання заявок, презентації та захисту командної проектної пропозиції на заключній міні-конференції із стейкхолдерами.

Language of instruction

Ukrainian