Проектна та грантова діяльність

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК6.3

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна має практичну спрямованість, зорієнтована на ознайомлення студентів з можливостями грантової підтримки проєктів, вимогами до організації проєктних заявок та конкурсного відбору проєктів, критеріїв успішної реалізації проєктів за грантовою підтримкою та розвиток навичок з підготовки успішної проєктної заявки для отримання ранту на конкурсних засадах. Особлива увага буде приділена умовам та перспективам грантової підтримки проєктів Національним фондом досліджень України, програмами Європейської Дослідницької Ради та Агенції Європейських інновацій, НАТО, Міжнародним Вишеградським фондом та Міжнародним фондом «Відродження» тощо. Опанування дисципліною передбачає семестрову індивідуальну і командну практичну роботу з розробки проєктної пропозиції, перехресного експертного оцінювання заявок, презентації та захисту командної проєктної пропозиції на заключній міні-конференції із стейкхолдерами.

Language of instruction

Ukrainian