Професійна та корпоративна етика

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК14

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Професійна та корпоративна етика» є однією з загальноуніверситетських дисциплін, які сприяють формуванню особистісних компетенцій фахівця, етично освіченого й морально спрямованого у виконанні професійних обов’язків. Розглядаються процеси формування морального кредо професійної діяльності соціолога, досвід втілення у професійній взаємодії єдності морального та правового регуляторів духовного життя. Володіння соціологом моральними цінностями визначається як культурний капітал, реалізація якого сприятиме соціальній стабільності, громадській злагоді та порядку, виступатиме своєрідним механізмом соціального контролю професійної діяльності. Особлива увага зосереджується на таких питаннях сучасних соціологічних практик, що залишаються відкритими для дискусій на нормативному рівні. Визначається предмет навчальної дисципліни, значення і природа імперативно-ціннісних засад предметно-визначених практик та соціальних відносин, в які вступає людина в процесі здійснення різних видів професійної діяльності; вплив соціальної системи суспільства, соціокультурних умов, етосу на формування нормативних засад та механізмів, за допомогою яких здійснюється ця діяльність. Навчальна дисципліна узагальнює та систематизує сучасні пошуки в напрямі осмислення, критики та пояснення тих чи інших стратегій, тактик та методів професійно або предметно визначених практик. Аналізуються актуальні етичні проблеми соціології як сфери професійної діяльності.

Language of instruction

Ukrainian