Прикладні соціальні дослідження

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ1.9

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Прикладні соціальні дослідження» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Соціологія” (Вибір з блоку «Прикладні соціологічні дослідження»). Вона зорієнтована на вдосконалення певних фахових умінь та навичок у студентів-соціологів як майбутніх дослідників і / або аналітиків. В рамках дисципліни основна увага приділяється методологічному та методичному забезпеченню соціальних проектів, які покривають різні сфери життєдіяльності суспільств, зокрема Йдеться про можливості застосування уже наявних методик у професійній діяльності.

Language of instruction

Ukrainian