Прикладні соціальні дослідження

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ8.03

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Прикладні соціальні дослідження» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Соціальні технології” (Вибір з переліку 6). Вона зорієнтована на вдосконалення певних фахових умінь та навичок у студентів-соціологів як майбутніх дослідників і / або аналітиків. В рамках дисципліни основна увага приділяється методологічному та методичному забезпеченню соціальних проектів, які покривають різні сфери життєдіяльності суспільств, зокрема йдеться про можливості застосування уже наявних методик у професійній діяльності.

Language of instruction

Ukrainian