Психологія вищої школи

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК08

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Психологія вищої школи» належить до циклу нормативних дисциплін професійної підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю «Соціологія» денної форми навчання. Дисципліна забезпечує загальну теоретичну підготовку магістрантів у галузі психології вищої школи, яка слугуватиме основою для їх подальшої викладацької діяльності. Програма вміщує теоретичні проблеми розвитку, навчання та виховання студентів, питання особистості та науково-педагогічної діяльності викладача, а також передбачає практичне оволодіння магістрантами вміннями та навичками навчально-виховної роботи у ВНЗ. Особлива увага приділяється формуванню професійного самовизначенню і набуття студентами професійно-педагогічної ідентичності.

Language of instruction

Ukrainian