Психологія вищої школи

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК08

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

«Психологія вищої школи» належить до циклу нормативних дисциплін професійної підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю «Соціологія» денної форми навчання. Дисципліна забезпечує загальну теоретичну підготовку магістрантів у галузі психології вищої школи, яка слугуватиме основою для їх подальшої викладацької діяльності. Програма вміщує теоретичні проблеми розвитку, навчання та виховання студентів, питання особистості та науково-педагогічної діяльності викладача, а також передбачає практичне оволодіння магістрантами вміннями та навичками навчально-виховної роботи у ВНЗ. Особлива увага приділяється формуванню професійного самовизначенню і набуття студентами професійно-педагогічної ідентичності.

Language of instruction

English