Психологія життєвого світу особистості

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Блок за вибором

BS: "Sociology of Personality and Gender"

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ06.03

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до блоку вибіркових дисциплін «Соціологія особистості та гендеру» і включає в себе як питання теоретичного характеру, так і ознайомлення із методами та інструментами емпіричного дослідження життєвого світу особистості в психології. Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування і розвиток життєвого світу особистості, психологічне його дослідження.

Language of instruction

Ukrainian