Рефлексивні процеси у сучасній теоретичній соціології

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2017

Лектор

Викладач семінарських, практичних та ін.

Блок за вибором

MS: Modern Sociological Theory

Курс

6

Семестр

4

Робоча програма українською

Working Program