Релігієзнавство

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ6.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна знайомить студентів із основними поняттями релігієзнавства, його методологією. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, методології, основні напрямки та проблематика сучасних релігієзнавчих досліджень. З’ясовуються основні теорії релігії та досліджується ідея бога в історичному розвитку. Розглядається генеза релігієзнавства, окреслюються основні напрями сучасної релігієзнавчої науки. Пояснюються основні завдання релігієзнавчих дисциплін та їх значення в сучасному світі. Послідовно розглядаються особливості релігійного життя в сучасній Україні та окреслюються проблеми, пов’язані з функціонуванням релігійних організацій.

Language of instruction

Ukrainian