Ризик-менеджмент в бізнесі

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК12.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Будь-які ризики прямо чи опосередковано є фінансовими ризиками, що вимагає необхідних знань і вмінь щодо управління ними. Вказане визначає місце вибіркової дисципліни «Ризик-менеджмент в бізнесі» серед предметів ОП «Соціологічне забезпечення управлінських процесів».

Language of instruction

Ukrainian