Сім’я і сімейна політика

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies in Politics and Mass Communication"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.05

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна "Сім’я і сімейна політика" є складовою освітньої програми "Соціальні технології" за освітнім рівнем «бакалавр», галузі знань 05 - соціальні та поведінкові науки, зі спеціальності 054 Соціологія. Дисципліна вільного вибору студента: вибір блоками "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях", що забезпечує отримання спеціальних компетентностей, визначених освітньою програмою та дисциплінами вільного вибору. Предметом дисципліни є соціологічна рефлексія щодо сім’ї, шлюбу, батьківства, дитинства, соціальних проблем сім'ї в сучасному суспільстві, сімейної політики її об'єкту та предмету; перспективи розвитку державної підтримки сімей в Україні.

Language of instruction

Ukrainian