Social Network Analysis (Аналіз соціальних мереж)

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

ОК17

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Методи аналізу соціальних мереж необхідні для виявлення і розуміння структурних відносин між різними акторами (індивідуумами, організаціями, країнами тощо) у сучасному суспільстві. Особливу вагу ці методи набули із розвитком інтернет комунікацій і глобальним поширенням соціальних мереж. Курс має на меті ознайомити студентів з можливостями і теоретико-методологічними засадами методів аналізу соціальних мереж і сформувати базові вміння з проведення мережевого аналізу на практиці із застосуванням спеціального програмного забезпечення (Pajek, Gephi, мови програмування R або UCINET).

Language of instruction

English