Соціальна антропологія: соціологічні засади

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2020

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

1 [uk:field:field_semester:#allowed_values:1]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ОК07

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

бакалавр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:бакалавр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціологія [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2020

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

4.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

обов'язкова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:compulsory]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Залік [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Pass-exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Як з’явилися людські суспільства? Як пов’язані між собою біологічний та соціальний рівні життя? Якими чинниками можна пояснити форми соціальної організації людських груп? Соціальна антропологія пропонує загальний огляд сучасного наукового розуміння співеволюції людини та суспільства від найпростіших форм соціального життя до сучасних складних суспільств із урахуванням біологічних, екологічних, технологічних, демографічних та економічних аспектів цього процесу. У другій частині курсу на простих соціальних об’єктах розглядаються базові пізнавальні стратегії наук про суспільство, що забезпечує краще розуміння соціологічного інструментарію, який застосовується для вивчення сучасних суспільств.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian