Соціальна антропологія: соціологічні засади

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК25

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Як з’явилися людські суспільства? Як пов’язані між собою біологічний та соціальний рівні життя? Якими чинниками можна пояснити форми соціальної організації людських груп? Соціальна антропологія пропонує загальний огляд сучасного наукового розуміння співеволюції людини та суспільства від найпростіших форм соціального життя до сучасних складних суспільств із урахуванням біологічних, екологічних, технологічних, демографічних та економічних аспектів цього процесу. У другій частині курсу на простих соціальних об’єктах розглядаються базові пізнавальні стратегії наук про. суспільство, що забезпечує краще розуміння соціологічного інструментарію, який застосовується для вивчення сучасних суспільств.

Language of instruction

Ukrainian