Соціальна антропологія: соціологічні засади

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ3.03

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

У рамках навчальної дисципліни «Соціальна антропологія» на простих соціальних об’єктах розглядаються базові пізнавальні стратегії наук про суспільство, що забезпечує краще розуміння соціологічного інструментарію, який застосовується для вивчення сучасних суспільств.

Language of instruction

Ukrainian