Соціальна феноменологія

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ3.07

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

В курсі досліджується соціологічна традиція, пов`язана з аналізом практик і взаємодій та культурної організації повсякденного життя. Аналізуються теоретичні витоки напряму, сформовані у суміжних гуманітарних дисциплінах (феноменологічна філософія Е.Гуссерля, історичні праці Ф.Броделя, лінгвістичний аналіз буденної мови Л.Вітгенштейна, міфологія буденного життя Р.Барта, теорія обміну в соціальній антропології Б.Малиновського, Дж.Фрезера, М.Мосса та ін.) та в соціологічній теорії (“оповсякденювання” реальності М.Вебера, філософія життя Г.Зіммеля, символічний інтеракціонізм Ч.Кулі та Дж.Міда, суб’єктивні світи Г.Блумера). Порівнюються концепції інтерсуб`єктивного світу А.Шюца, етнометодології Г.Гарфінкеля, соціального конструювання реальності П.Бергера та Т.Лукмана, драматургічної соціології Е.Гофмана, екзістеційної соціології Е.Тірікьяна. Соціальна феноменологія розглядається як основа якісних соціологічних досліджень.

Language of instruction

Ukrainian