Соціальна феноменологія

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД2.05

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

В курсі досліджується соціологічна традиція, пов'язана з аналізом практик і взаємодій та культурної організації повсякденного життя. Аналізуються теоретичні витоки напряму, сформовані у суміжних гуманітарних дисциплінах (феноменологічна філософія Е.Гуссерля, історичні праці Ф.Броделя, лінгвістичний аналіз буденної мови Л.Вітгенштейна, міфологія буденного життя Р.Барта, теорія обміну в соціальній антропології Б Малиновського, Дж.Фрезера, М.Мосса та ін.) та в соціологічній теорії (“оповсякденювання” реальності М. Вебера, філософія життя Г.Зіммеля, символічний інтеракціонізм Ч.Кулі та Дж.Міда, суб’єктивні світи Г Блумера). Порівнюються концепції інтерсуб'єктивного світу А.ІНюца, етнометодології Г.Гарфінкеля, соціального конструювання реальності П.Бергера та Т.Лукмана, драматургічної соціології Е.Гофмана, екзістеційної соціології Е.Тірікьяна. Соціальна феноменологія розглядається як основа якісних соціологічних досліджень.

Language of instruction

English