Соціальна філософія

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ8.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Сучасна соціальна філософія займає помітне місце серед дисциплін, то відносять до сфери практичної філософії. Цікавим моментом розуміння дисципліни є її інтерпретація в якості загальної соціальної теорії, а також світоглядні функції та академічні особливості соціальної' філософії, адже особа постає саме як істота соціальна. Отже. саме соціальна філософія дозволяє студентам здобути цілісне уявлення стосовно феномену суспільства, однак, це не спрощує уявлень щодо складності й багатоманітності соціального, адже методологічні настанови, якими оперує викладач курсу, спрямовують до постійного і самостійного осмислення різноманіття оточуючого соціального світу й нових пошуків.

Language of instruction

Ukrainian