Соціальна мобільність в сучасному суспільстві

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВС14.03

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціальна мобільність у сучасному суспільстві» відноситься до дисциплін вибору студента (вибірковий перелік №5). Вона спрямована на ознайомлення студентів з проблемами соціальної мобільності, основні чинники, тенденції та наслідки якої перебувають у постійному фокусі сучасної соціології; особлива увага приділяється аналізу емпіричних досліджень соціальної мобільності, пов’язаної з відтворенням соціальної структури й нерівностей сучасного суспільства, а відповідно розумінням стану та перспектив розвитку його суспільних відносин; отримані знання в подальшому можуть бути використані як для теоретичних, так і прикладних досліджень проблем міжгенераційної та освітньої мобільності, визначення глибини стратифікованості суспільства, здатності його соціальних інституцій сприяти зниженню соціальної напруженості, що забезпечуватиме достеменність знань про соціальні процеси в сучасному українському суспільстві.

Language of instruction

Ukrainian