Соціальна політика та якість життя

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК15

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна спрямована на формування знань про явище соціальної політики та якості життя індивіда, його стан у суспільстві, міжнародні правові основи та моделі, опанування основними категоріями дисципліни; визначення теоретичних підходів дослідження закономірностей та тенденцій властивих сучасному суспільству, що забезпечується творчими аналітичними завданнями і дослідницькою роботою в малих групах, результатом якої повинна стати презентація соціального проекту.

Language of instruction

Ukrainian