Соціальна психологія

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ6.4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Соціальна психологія» належить до дисциплін переліку 1 вибору студентом та спрямована на ознайомлення студентів бакалаврату із соціально-психологічними феноменами та явищами. Розглядаються особливості визначення предмету, завдань, методів соціально-психологічного дослідження, проблеми спілкування, груп та особистості в соціальній психології, впливу групи на особистість тощо. Передбачається розгляд концептуальних питань та прикладних проблем соціальної психології. Значна увага приділяється аналізу питань та літератури, які винесені на самостійне вивчення студентами.

Language of instruction

Ukrainian