Соціальна статистика та демографія

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК17

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Курс дає знання основ демографії та соціальної статистики. У рамках дисципліни розглядаються загальні принципи та основні методи статистичного аналізу, вивчаються якісні характеристики населення та його соціально-економічний склад, висвітлюються особливості перебігу соціальних процесів. Розглядаються концептуальні засади та основні напрями соціальної й демографічної політики. Аналіз демографічних проблем світу й особливості сучасної демографічної ситуації в Україні; розкриття впливу демографічних процесів і структур на соціально-економічну реальність; опанування специфічних статистичних методів, що використовуються для аналізу соціальної й демографічної динаміки та їх взаємозв'язків; оцінка результативності соціально-демографічної політики.

Language of instruction

Ukrainian