Соціальна статистика та демографія

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Семестр

4

Додаткові матеріали

code

ОК13

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Language of instruction

Ukrainian