Соціальна статистика та демографія

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК17

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна належить до обов’язкових компонент ОП «Соціальні технології». Курс дає знання основ демографії та соціальної статистики. У рамках дисципліни розглядаються загальні принципи та основні методи статистичного аналізу, вивчаються якісні характеристики населення та його соціально-економічний склад, висвітлюються особливості перебігу соціальних процесів. Розглядаються концептуальні засади та основні напрями соціальної й демографічної політики.

Language of instruction

Ukrainian