Соціальна статистика та демографія

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Додаткові матеріали

code

ОК18

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Курс дає знання основ демографії та соціальної статистики. У рамках дисципліни розглядаються загальні принципи та основні методи статистичного аналізу, вивчаються якісні характеристики населення та його соціально-економічний склад, висвітлюються особливості перебігу соціальних процесів. Розглядаються концептуальні засади та основні напрями соціальної й демографічної політики.

Language of instruction

Ukrainian