Соціальна стратифікація, мобільність і нерівність

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

CC02

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

8.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна фокусується на вивченні провідних сучасних соціологічних підходів до розуміння та дослідження соціальних нерівностей, стратифікації та мобільності в сучасних суспільствах різного типу. Спираючись на засновки теорій стратифікації та класового аналізу, пропонується ознайомлення з сучасними методологіями емпіричного виявлення та пояснення соціальних нерівностей і стратифікації, дослідження форм та соціальних наслідків мобільності в суспільствах. Програма супроводжується індивідуальними дослідницькими завданнями аналітичного читання, аналітично-описового та аналітично-пояснювального характеру.

Language of instruction

English