Соціальна структура суспільства

Освітня програма

С
СТ

Рік навчального плану

2017

Лектор

Семінаристи

Спеціальність

соціологія

Курс

3

Семестр

6

Робоча навчальна програма (українською)

Робоча програма

Самостійна робота студентів