Соціальна структура суспільства

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК16

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна має фундаментальний та проблемно-орієнтований характер, сприяє формуванню професійних знань та вмінь досліджувати сталі форми соціальних відносин, що утворюються у взаємодіях різних груп людей з приводу реалізації інтересів, потреб та цінностей, виробництва, розподілу та споживання суспільних благ, встановлення та зміни певного суспільного порядку. Особливу увагу буде приділено як теоріям соціальної структури і процесів структурації, так і соціологічній методології соціоструктурного аналізу. Змістовно дисципліна орієнтована на висвітлення соціальних ефектів структурних взаємодій, як-то диференціація соціальної поведінки людей, структурні можливості та обмеження, соціальних дій, прояви соціальних нерівностей та дискримінації. Вивчення дисципліни передбачатиме систематичне виконання студентами завдань з аналітичного читання сучасної наукової літератури з дисципліни, аналізу проблемних ситуацій (у тому числі відеоматеріалу), аналізу та узагальнення даних емпіричних соціологічних і статистичних досліджень, підготовки дослідницького проекту з вивчення тенденцій структурних змін. Студенти будуть заохочуватись до виступів в аудиторії, участі в дискусіях, творчої й критичної рефлексії з приводу матеріалу дисципліни

Language of instruction

Ukrainian