Соціальна структура суспільства

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2020

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

4 [uk:field:field_semester:#allowed_values:4]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ОК16

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

бакалавр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:бакалавр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціологія [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2020

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

4.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

обов'язкова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:compulsory]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Дисципліна має фундаментальний та проблемно-орієнтований характер, сприяє формуванню професійних знань та вмінь досліджувати сталі форми соціальних відносин, що утворюються у взаємодіях різних груп людей з приводу реалізації інтересів, потреб та цінностей, виробництва, розподілу та споживання суспільних благ, встановлення та зміни певного суспільного порядку. Особливу увагу буде приділено як теоріям соціальної структури і процесів структурації, так і соціологічній методології соціоструктурного аналізу. Змістовно дисципліна орієнтована на висвітлення соціальних ефектів структурних взаємодій, як-то диференціація соціальної поведінки людей, структурні можливості та обмеження, соціальних дій, прояви соціальних нерівностей та дискримінації. Вивчення дисципліни передбачатиме систематичне виконання студентами завдань з аналітичного читання сучасної наукової літератури з дисципліни, аналізу проблемних ситуацій (у тому числі відеоматеріалу), аналізу та узагальнення даних емпіричних соціологічних і статистичних досліджень, підготовки дослідницького проекту з вивчення тенденцій структурних змін. Студенти будуть заохочуватись до виступів в аудиторії, участі в дискусіях, творчої й критичної рефлексії з приводу матеріалу дисципліни

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian