Соціальна структура суспільства

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2018

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

6 [uk:field:field_semester:#allowed_values:6]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ОК19

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

бакалавр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:бакалавр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціальні технології [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціальні технології]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2018

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

5.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

обов'язкова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:compulsory]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Дисципліна має фундаментальний та проблемноорієнтований характер, сприяє формуванню професійних знань та вмінь досліджувати, виявляти соціальні відносини та відповідні соціальні проблеми на різних рівнях взаємодій в суспільстві. Особливу увагу приділено принципам соціоструктурного підходу в соціології. Заглиблення до світу соціального - від повсякденних соціальних взаємодій до конструювання складних соціальних форм (як-то відносини дружби, ворожнечі, споживчих настроїв, зростання та падіння соціальних класів, професійних, релігійних та громадянських спільнот тощо) - передбачатиме аналіз проявів соціальних структур і нерівностей у наступних аспектах; їх сучасні форми; моделі зв’язку соціоструктурних позицій, культури і поведінки, соціальні наслідки певних структурних форм; способи їх соціологічного вивчення і пояснення.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian