Соціальне лідерство

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Семестр

3

Додаткові матеріали

code

ОК15

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціальне лідерство» входить до циклу професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю «Соціологія», освітньою програмою «Соціальне забезпечення управлінських процесів», с обов’язковою дисципліною. В ході вивчення дисципліни студенти опановують знання про сутність, теорії походження соціального лідерства, його типи, стилі лідерської поведінки, способи реалізації лідерського потенціалу особистості. Вивчення дисципліни передбачає оволодіння студентами методиками самовиховання лідерських якостей, способами впливу на свідомість і поведінку людини, уміннями і навичками управління групою, здатностями побудови гармонійних міжособистісних взаємин у колективі, готовністю до виконання ролей у системі відносин «лідер-послідовники», уміннями побудови продуктивних соціальних взаємовідносин.

Language of instruction

Ukrainian