Соціальні дослідження етнічних та міграційних процесів

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ3.02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Рівень соціологічного знання суттєво впливає на розуміння сучасних проблем, пов’язаних з етнічними процесами та міграцією; фаховий підхід до етнічних процесів та міграції в умовах сучасної суспільної трансформації передбачає знання та застосування існуючих теорій до зазначених соціальних феноменів, що є основною метою навчальної дисципліни; особлива увага приділяється теоретичній інтерпретації етнічних процесів та міграції, емпіричним дослідженням в даних сферах, аналізу сучасних концепцій етнічних процесів та міграції, теоретико-концептуальному поясненню новітніх підходів до розгляду змін, пов’язаних з етнічними процесами і міграцією у сучасному українському суспільстві.

Language of instruction

Ukrainian