Соціальні дослідження проблем сім'ї

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ5.5

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціальні дослідження проблем сім’ї» відноситься до дисциплін вибіркового блоку «Соціальна аналітика». Предметом дисципліни основні характеристики сім'ї як елемента суспільства; функції та дисфункції сім'ї на індивідуальному та суспільному рівні; перспективи розвитку сім’ї, шлюбу, батьківства, дитинства; соціальні проблеми сім'ї в сучасному суспільстві, та емпіричні результати досліджень, що їх описують.

Language of instruction

Ukrainian