Соціальні нерівності в економічній сфері

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies of the Economic Sphere: Management and Marketing"

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.06

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Основним фокусом є опанування тематикою соціально-економічних нерівностей пострадянського переходу до ринку в умовах глобалізаційних процесів та стратифікації сучасних суспільств. Соціологічні дослідження соціально-економічного розшарування: власність, дохід, споживання. «Нові бідні», "нові багаті" та "новий середній клас" в сучасному українському суспільстві. Дослідження та пояснення соціальної ексклюзії та андеркласу, їх проявів в сучасних суспільствах, культури бідності. Соціальні нерівності зайнятості та незайнятості (працюючі бідні, тендерні нерівності зайнятості та незайнятості, неформальна зайнятість, пенсіонери). Ефективні моделі вирішення соціальних проблем економічних нерівностей (скандинавський досвід, британський досвід, європейський досвід, пострадянський досвід).

Language of instruction

Ukrainian